Ontvang een fiscaal attest voor uw steun!

Krijg tot 45% fiscaal voordeel op alle stortingen met een totaal van minimum  40€ per kalenderjaar

Een helpende hand tegen kinderarmoede

vanaf heden kunnen wij u een fiscaal voordeel aanbieden indien u ons project, de armste kinderen uit uw regio steunt.
U geniet van een fiscaal voordeel van 45% op alle stortingen samen van  minstens € 40 per kalenderjaar. 

Een voorbeeld: u stort bijvoorbeeld € 100 ( of 10 x € 10 in hetzelfde kalenderjaar) , u betaalt € 45 euro minder belastingen en uw uitgave is dan slechts € 55.
Geef de armste kinderen een betere toekomst door een storting  op rekeningnummer BE27 0018 6355 1973 met vermelding  uw rijksregisternummer en van het regionaal project dat u wil steunen .
Steun ons
Steun ons 
©Witte Raven Project 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram