Slide
Een helpende hand tegen kinderarmoede

Het Witte Raven project is een actieplan tegen kinderarmoede. 13% van de Vlaamse kinderen (ongeveer 160.000 kinderen) leeft in een gezin met een inkomen onder de Vlaamse regionale armoederisicodrempel.

Kinderarmoede een probleem
van deze tijd 

Een groot deel van de kinderen in armoede wordt niet bereikt door de bestaande maatschappelijke diensten en voorzieningen (mutualiteiten, CAW, …)!

Die armoedesituatie resulteert voor het betrokken kind in o.a.:

onvoldoende en vaak éénzijdige voeding
gezondheidsproblemen
ontoereikende ontwikkelingsmogelijkheden op vele vlakken (gevoelswereld, intellectuele ontwikkeling, creativiteit, …).

Alleen in het Waasland meer dan 4000 kinderen!

De gevolgen voor kinderen in armoede zijn ingrijpend:
affectief gemis
geen aansluiting met het verenigingsleven, sport, cultuur, sociale vaardigheden, …
marginalisatie op de arbeidsmarkt
verhoogd risico op criminaliteit
Meer info vind je in de Vlaamse Armoedemonitor rapporten van 2016 en 2017
Ontdek het Witte Raven Project®

Help kinderarmoede te bestrijden 

Steunen kan door storting op rekening
BE27 0018 6355 1973
t.n.v. Witte Raven Project® vzw
met vermelding  uw rijksregisternummer en van het regionaal project
steun ons

ONTVANG EEN FISCAAL ATTEST VOOR UW STEUN

Vanaf heden kunnen wij u een fiscaal voordeel aanbieden indien u ons project, de armste kinderen uit uw regio steunt.

Een fiscaal voordeel van 45%

Wanneer de gift minstens € 40 bedraagt gedurende het kalenderjaar geniet u een belastingsvoordeel van 45%. 

Een voorbeeld: u stort bijvoorbeeld € 100 ( of 5 x €20), u betaald € 45 euro minder belastingen en uw uitgave is dan slechts € 55.

Geef de armste kinderen een betere toekomst door een storting op
rekeningnummer BE27 0018 6355 1973 met vermelding uw rijksregisternummer en van het regionaal project dat u wil steunen.

Ontdek het Witte Raven Project®!

Ontdek het Witte Raven Project®
Voorzitter Chris Van de Sande
+32 (0) 496 204 870
Steun ons 
©Witte Raven Project 2021
envelopeuserphone-handsetcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram