Peter of meter worden van het Witte Raven Project®? 

Geloof jij 100% in ons project? Yes, word meter of peter en geniet van enkele voordelen.

Het Sponsor pakket 1 jaar

De inschrijver opteert voor de sponsoring van een witte raaf voor de termijn van 1 jaar en krijgt daarvoor de volgende faciliteiten ter beschikking

  • Mogelijkheid (indien gewenst) tot affichering op onze website
  • Invitatie tot de open vergaderingen van de vzw
  • Vermeldingsrechten : de inschrijver mag zich Sponsor noemen van het Witte Raven project® op zijn/haar eigen website en/of andere communicatiekanalen.
€500
Neem contact op

Peterschap pakket 3jaar

De inschrijver doet dit in eerste plaats omdat hij/zij het belang voor dit project inziet, maar krijgt een aantal faciliteiten in ruil die vooral de mogelijkheid bieden om onze organiserende club in zijn activiteiten beter te volgen.

  • de inschrijver ontvangt een vrije toegangskaart tot alle events van de vzw
  • Mogelijkheid (indien gewenst) tot affichering op onze website
  • Invitatie tot de open vergaderingen van de vzw
  • Vermeldingsrechten : de inschrijver mag zich Peter noemen van het Witte Raven project® op hun eigen website en/of andere communicatiekanalen.
  • De inschrijver blijft op de hoogte van de activiteiten omtrent de” Witte Raven”

De inschrijver kan indien hij/zij dat wenst op een zeer discrete wijze zijn steun aan onze Witte Raven uitbrengen.

€1500
Neem contact op

De duur en kostprijs

De bijdragen zijn geldig per glijdend jaar en starten vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.

Om het project te sponsoren is er de mogelijkheid voor een inschrijving van één glijdend jaar, u bekomt dan de status van sponsor.

Voor de peterschappen hebben wij een voorkeur tot engagement van 3 jaar en u verkrijgt de status van Peterschap. Deze minimale duurtijd is noodzakelijk  om de continuïteit van het project te garanderen, op deze manier kunnen wij ons project met een grotere doeltreffendheid verder uitbouwen . De bijdrage bedraagt 500 euro per glijdend jaar.

Beperkingen

De vzw vraagt de inschrijver specifieke inzage in de communicatie die de inschrijver over zijn peterschap uitbrengt, en behoudt zicht het recht voor hieraan veto te geven of gemotiveerde correcties aan te brengen ingeval nodig.

De vzw behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren indien niet conform met de doelstellingen van de vzw of het project.

De inschrijver kan ook beperkingen opleggen aan de organiserende vzw ( www.witteravenproject.be) bij wijze van beperkte naamsvermelding, het niet publiceren van een logo, het niet kenbaar maken van zijn bijdrage aan het project…

De bijdragen worden aan ons of de betreffende regionale projecten gestort en wij of zij storten de bedragen door naar de desbetreffende “Witte Raven” via een schoolrekening. De “Witte Raven” werken in alle discretie en wij wensen hun anonimiteit te verzekeren en te bewaren.

De inschrijver ontvangt een debetnota voor het gevraagde product.

Steun ons 
©Witte Raven Project 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram